Cascadia
Documentatie voor Studiereizen

Please wait a few seconds,
or
ENTER.

Volgens kenners wordt het dé megalopolis van de 21ste eeuw: de regio in het grensgebied van de V.S. en Canada met de wat mystieke naam Cascadia. De steden op de as van deze Amerikaanse superregio, Vancouver, Seattle en Portland, combineren hun stedelijke vitaliteit met een magnifieke ligging tussen Stille Oceaan en het Cascade-gebergte. De regio heeft een eigen identiteit, tot uitdrukking gebracht in een eigen vlag en credit card; en nog veel belangrijker in een uniek werk- en woonmilieu. Cascadia staat voor een stedelijk bewustzijn, waarin niettemin de natuur, de wildernis, comfortabel dichtbij is.

Cascadia koestert haar mondiale ligging, strategisch in de Pacific Northwest, dichtbij Azië, maar ook dichtbij belangrijke centra van Canada en de V.S. Cascadia vertegen-woordigt één van de grootste regionale economieën ter wereld. De drie grote steden liggen in een circa 600 kilometer lange corridor, ontsloten door Highway 99/Interstate 5. De dimensies van het gebied zijn vergelijkbaar met corridors als Amsterdam-Parijs en Barcelona-Madrid.

Van oudsher stond de economie in het teken van de bosbouw. Inmiddels zijn echter ICT en nieuwe economie niet meer weg te denken. Zo huisvest Seattle het hoofdkantoor van Microsoft. Dat neemt echter niet weg dat er nog steeds een forse spanning bestaat tussen de oude economie (bosbouw) en de nieuwe ecologie. De oorspronkelijk regenwouden verkeren ontegenzeggelijk in groot gevaar. Het gebied is bij uitstek multi-cultureel. Dat geldt voor het Amerikaanse deel waar de Spaanstaligen oprukken, maar vooral ook voor de metropool Vancouver in Canada. Vancouver is onbetwist de meest multi-culturele stad ter wereld. Het is ook de grootste Chinese stad buiten China, sinds enkele jaren geleden een groot deel van de rijke Hong Kong-Chinezen besloot om naar deze strategisch gelegen plaats uit te wijken.

De steden verschillen nogal. Portland is een compacte stad, althans voor Amerikaanse begrippen. Vancouver heeft een compacte stadskern maar waaiert uit tot ver in de omgeving. Seattle ten slotte is het toonbeeld van een ongebreidelde verstedelijking, als ware het Los Angeles. De drie agglomeraties van Cascadia werken ondertussen alle op hun manier aan het beheersen van stedelijke groei en het creëren van een doelmatige verstandhouding met de natuur van hun achterland.

De betekenis van infrastructuur verschilt voor elk van de drie steden. In Portland wordt al jaren hard gewerkt aan de bouw van een Light Rail-systeem, waarmee men serieus probeert de ruimtelijke ontwikkeling te sturen. Vancouver heeft zijn 'skytrain' (een automatische metro), die vooralsnog echter beperkt blijft tot één corridor. Seattle heeft eigenlijk nog niets. Er ligt een Light Rail-systeem op de tekentafel, maar het wil er toch maar niet van komen.

De belangrijke stedelijke centra van Cascadia zijn alle in ontwikkeling. PPS's worden ingezet om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Marketing van de stad is niet ongewoon. In Vancouver verrijst fraaie, compacte hoogbouw aan het waterfront. Seattle vergroot de commerciële functie van zijn centrum. Portland koestert en verfijnt zijn oude binnenstad.

 

(C) Light Rail Atlas/RVDB (dr. ir. Rob A.J. van der Bijl), Amsterdam, 2001