Amerikaanse Steden English click here...

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organiseert op maat gesneden studiereizen... Klik hier...

Los Angeles - Houston Studiereis

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organiseert op maat gesneden studiereizen naar Los Angeles (California) en Houston/Austin (Texas). Rob is een 'LA geek', openbaar vervoer expert, non-conformistische stedebouwer en publicist. Hij leidt U door de straten van deze fascinerende Amerikaanse steden en zal U bijstaan in de ontmoeting met opwindende plekken en plaatsen. Bovendien gebruikt hij zijn internationale netwerk om U kennis te laten maken met vakmensen in beide steden.


Deelnemers aan de studiereis van 2007,
tijdens bezoek aan 'Transit Oriented' project, Los Angeles,
Hollywood, Wilshire/Vermont.

Studiereis-onderwerpen: stedebouw en architectuur; stedelijk openbaar vervoer en 'light rail'; 'transit oriented development'. Uw eigen onderwerp ziet Rob met plezier tegemoet, hier…

Studiereis-periodes: vanaf voorjaar 2008.

Studiereizen beginnen in Amsterdam (dag 0 op Schiphol) en Los Angeles (dag 1 op LAX International Airport).

Studiereis-uitbreidingen: Dallas, Texas.

Aanmelding en vragen klik hier…

Vergelijkbare studiereis: Chicago - New York.
Meer studiereizen hier…


Rob van der Bijl en enkele deelnemers inspecteren de bayous in
Houston, tijdens de studiereis van 2007. Foto: Bas Govers.

Links

www.lightrail.nl/rvdb
De bureau-site van Rob van der Bijl.

www.lightrail.nl/studytours
De studiereis-pagina van Rob van der Bijl en zijn Duitse partner Axel Kuehn.

www.lightrail.nl

Lightrail.nl, inclusief link naar Light Rail Atlas.

[TERUG]

[Top van deze pagina]

 

 

 

 

American Cities

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) will organise tailor made study tours... Click here...

Los Angeles - Houston Study Tour

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organises tailor made study tours to Los Angeles (California) and Houston/Austin (Texas). Rob is 'LA geek', transportation expert, non-conformist urban planner and publicist. He will guide you through the streets of these fascinating American cities and will help you to encounter exiting urban spots and places. Moreover he will use his international network to let you meet with professionals in both cities.


The group of the study tour in 2007,
during their visit to a 'Transit Oriented' project, Los Angeles,
Hollywood, Wilshire/Vermont.

Tour topics: urban planning and architecture; urban transport and light rail; transit oriented development. Rob is happy to add your topic here…

Tour periods: from early 2008.

Tours will start in Amsterdam (day 0 at Schiphol Airport) and Los Angeles (day 1 at LAX International Airport).

Tour upgrades: Dallas, Texas.

Registering and questions here…

Similar study tour: Chicago - New York.
More study tours here…


Rob van der Bijl and some participants are checking the bayous
in Houston, during the study tour of 2007. Photo: Bas Govers.

Links

www.lightrail.nl/rvdb
Rob van der Bijl's office site.

www.lightrail.nl/studytours
The study tour page of Rob van der Bijl and his German partner Axel Kuehn.

www.lightrail.nl

Lightrail.nl, including link to Light Rail Atlas.

[BACK]

[Top of this page]