JapanEnglish click here...

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organiseert op maat gesneden studiereizen... Klik hier...


Tokyo: vanuit het hooggelegen Ueno-park is het jaarlijkse vuurwerk te zien dat wordt afgestoken langs de Sumida-rivier (bron: 'Tokyo est mon jardin'). Plaats cursor op de afbeelding om de recente situatie van Ueno te zien (april 2008).

Studiereizen Japan

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organiseert op maat gesneden studiereizen naar Japan. Behalve uiteraard Tokyo worden de komende jaren diverse andere steden bezocht, zoals Kyoto, Osaka, Fukuoka en Yokohama.


Osaka, april 2008.

Studiereis-onderwerpen: stedebouw en architectuur; stedelijk openbaar vervoer en 'light rail'; 'transit oriented development'. Uw eigen onderwerp ziet Rob met plezier tegemoet, hier…

Studiereis-periode: mei-juli 2011.

Studiereizen beginnen in Amsterdam (dag 0, op Schiphol) en Tokyo (dag 1 op New Tokyo International Airport).

Studiereis-uitbreidingen: nader te bepalen.

Aanmelding en vragen klik hier…

Meer studiereizen hier…


Rob van der Bijl ontmoet het projectmanagement van Toyama's light rail, - Tetsuo Muro (midden) en Yasuo Awashima (rechts), Toyama, 5 april 2008.

Links

www.lightrail.nl/rvdb
De bureau-site van Rob van der Bijl.
RVDB - stedebouwkundig ontwerp, advies en onderzoek.

www.amoryjurriens.nl
De bureau-site van Eric Amory en Marije Jurriëns. Zij
begeleiden en adviseren bedrijven en overheden bij de aanpak van complexe (stedelijke) vastgoedprojecten. Met Eric hebben we de reis van 2009 georganiseerd, met medewerking van Dave van Eijnsbergen ('Asuka Tours').

www.lightrail.nl/studytours
De studiereis-pagina van Rob van der Bijl en zijn Duitse partner Axel Kuehn.

www.lightrail.nl

Lightrail.nl, inclusief link naar Light Rail Atlas.

www.japanprobe.com
Japan Probe.coms: a blog-based reservoir of information, entertainment, and news on the more interesting aspects of Japan.

Tokyo landschappen...

Link naar ons 'Urban Landscape' project. 'Scapes vertegenwoordigen onze ideeën over een reeks door manga geïnspireerde grafieken die Tokyo tonen als een smeltkroes van stedelijke landschappen. Klik hier...

Tokyo landschappen...
Tokyo, Roppongi View "Stop" - (C) RVDB Comix, december 2009

[TERUG]

[Top van deze pagina]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japan

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) will organise tailor made study tours... Click here...


Tokyo: the yearly fireworks along the Sumida river seen from the Ueno-park (source: 'Tokyo est mon jardin'). Put cursor on the image to watch the recente situation of Ueno (April 2008).

Study Tours Japan

Rob van der Bijl, (RVDB / Lightrail.nl) organises tailor made study tours to Japan. Tokyo will be our destination for sure, but also other cities like Kyoto, Osaka, Fukuoka and Yokohama.


Osaka, April 2008.

Tour topics: urban planning and architecture; urban transport and light rail; transit oriented development. Rob is happy to add your topic here…

Tour period: May-July, 2011.

Tours will start in Amsterdam (day 0 at Schiphol Airport) and Tokyo (day 1 at New Tokyo International Airport).

Tour upgrades: none yet.

Registering and questions here…

More study tours here…


Rob van der Bijl meeting the staff of Toyama's light rail project - Tetsuo Muro (middle)
and Yasuo Awashima (right), Toyama, 5th of April 2008.

Links

www.lightrail.nl/rvdb
Rob van der Bijl's office site.

www.amoryjurriens.nl
The office site of Eric Amory
(Amory+Jurriens) who helped us to organise the 2009 tour to Japan, in cooperation with Dave van Eijnsbergen ('Asuka Tours').

www.lightrail.nl/studytours
The study tour page of Rob van der Bijl and his German partner Axel Kuehn.

www.lightrail.nl

Lightrail.nl, including link to Light Rail Atlas.

www.japanprobe.com
Japan Probe.coms: a blog-based reservoir of information, entertainment, and news on the more interesting aspects of Japan.

Tokyo landscapes...

Link to our 'Urban Landscape' project. 'Scapes represent our ideas on a series of manga inspired graphics showing Tokyo as a melting pot of urban landscapes. Click here...

Tokyo landschappen...
Tokyo, Roppongi View "Stop" - (C) RVDB Comix, December 2009

[BACK]

[Top of this page]