../../nirov4/Naar%20de%20WEB-site%20Light%20Rail%20Atlas...

Parijs

De tram is terug, ook in Parijs, inmiddels al enkele jaren. Op een viertal plaatsen rijdt de tram, of wordt gewerkt aan verlengingen, dan wel geheel nieuwe projecten. Scroll over deze pagina of klik op de volgende lijnen annex projecten:

T1 Saint-Denis - Bobigny - Noisy-le-Sec; Klik hier...
T2 La Défense - Issy Plaine (TVS); Klik hier...
T3 Les boulevards des Maréchaux (TMS); Klik hier...
TramTrain Bondy - Aulnay-sous-Bois; Klik hier...


Kaart: (C) Light Rail Atlas, juli 2004

_______ tram bestaand / tram gepland / _ _ _ idem na 2006
_______ TramTrain gepland / _ _ _ idem na 2006 / _____ bus

Behalve de uitbouw met T3 en de andere aan T1, T2 en TramTrain verbonden projecten staat er nog een geweldige expansie van de tram in Parijs op het programma, ook wel aangeduid als de "Grand Tram", een ringvormig stelsel van tramlijnen in de buitenwijken rond de centrale stad met een lengte van maar liefst 77 kilometer (exclusief TramTrain). Op de korte termijn zijn een groot aantal afzonderlijke lijnen en verlengingen gepland, die tezamen een eerste fase vormen van dit mega-tramproject.
Medio 2004 staan de volgende projecten vast:
Châtillon - Vélizy - Viroflay
Saint-Denis (Porte de Paris) - Epinay - Villetaneuse
Villejuif - Athis-Mons

Saint-Denis - Sarcelles


(C) Light Rail Atlas/Rob van der Bijl, Nancy, 28 oktober 2002


Een deel van de genoemde project-corridors zal naar verwachting gaan worden geëxploiteerd met geleide bussen, bijvoorbeeld Saint-Denis - Sarcelles
. Al enige tijd hebben op een traject in het zuidoosten van de agglomeratie testritten plaatsgevonden. Ook de geleide bus van Nancy (TVR) is in Parijs getest.
Kort na opening van het project in Nancy (2002) is de geleide bus in problemen geraakt. Er hebben ontsporingen plaatsgevonden, waarbij gewonden zijn gevallen. Vervolgens is het systeem verschillende keren stilgelegd. Als er in Parijs ondanks deze ervaringen toch geleide bussen zullen worden ingezet, zijn deze naar verwachting van het type Translohr. Dit type 'bus' bezit nagenoeg alle karakteristieken van een tram (vaste 100% geleiding via rail, 100% bovenleiding). In de Franse stad Clermont-Ferrand wordt in 2006 het eerste Translohr-systeem in gebruik genomen. Zodra dan meer over de ervaringen bekend zijn, komt Light Rail Atlas op deze nieuwe modaliteit terug. Wordt vervolgd...

.BLAUWE KAMER, december 1993 Blauwe Kamer...

In vele landen worden nieuwe lijnen aangelegd. Frankrijk vormt in dit verband een koploper. Steden worden opgewaardeerd en hun openbare ruimte aanzienlijk verbeterd doordat op vitale plaatsen nieuwe tramlijnen zijn gebouwd of ontworpen. Klik hier om verder te lezen in dit artikel uit het tijdschrift Blauwe Kamer...

 

T1 Saint-Denis - Bobigny - Noisy-le-Sec


Na een zeer langdurige planfase en ook een lange bouwtijd werd in 1992 eindelijk de eerste, geheel nieuwe tramlijn van Parijs geopend (T1). De lijn loopt in het noordelijk deel van de agglomeratie en verbindt Bobigny (een soort Bijlmer) met Saint-Denis, een historische kern, omringd door nieuwbouw. De lijn zal de komende jaren op verschillende manieren worden uitgebreid. Medio 2004 vervoert T1 85.000 reizigers per dag.
T1 is volledig geïntegreerd in het OV-net van Parijs. De tangentiële tramlijn biedt overstaprelaties met de radiaal lopende stadsmetrolijnen (5, 7, 13) en regionale metrolijnen (RER B, D).
Het materieel van T1 is afgeleid van het type Grenoble.

De infrastructuur is in de periode 2003-2004 geheel gerenoveerd (baan, rails, haltes); het oorspronkelijke ontwerp is echter gehandhaafd. December 2003 is T1 over 2,9 km. in oostelijke richting verlengd naar Noisy-le-Sec (centrum, RER E). Een doortrekking is in planning, over meer dan 5 km. in de richting van Montreuil en Théophile Sueur. Op het traject door Noisy wordt nog gestudeerd.
Eind 2008 zal T1 in westelijke richting zijn verlengd over 4,8 km vanaf het huidige eindpunt in Saint-Denis, via Asnières naar Gennevilliers/AGIII. Het is de verwachting dat de uitgebouwde T1 meer dan 100.000 passagiers per dag gaat vervoeren.

[terug]

T2 La Défense - Issy Plaine (TVS)


Foto: (C) Light Rail Atlas, Rob van der Bijl
Parijs, Eindpunt T2, Issy Plaine, 16 juli 2004

In 1996 is in het zuiden van Parijs een nieuwe tramlijn geopend in het dal van de Seine (T2). De lijn begint in het station van La Défense en loopt over het tracé van een oude stadsspoorweg naar Issy, het zuidwestelijk puntje van Parijs-stad. T2 is volledig geïntegreerd in het OV-net van Parijs; er zijn onder andere overstaprelaties met RER A, C en stadsmetrolijn 1.
Het succes van T2 is enorm. Aanvankelijk was de lijn berekend op 25.000 passagiers per dag. Medio 2004 maken echter al 70.000 reizigers per dag van T2 gebruik. De tangentieel lopende T2 betekent een sterke verbetering van het overwegend radiaal georiënteerde OV-net van Parijs. Volgens de huidige planning zal het aantal passagiers oplopen tot 100.000 per dag.
De oorspronkelijke trams van het type Grenoble zijn in de periode 2003/2004 verhuisd naar T1 om plaats te maken voor Citadis-trams van Alstom met een grotere capaciteit. Vanaf 2005 rijden deze trams in geschakelde sets om aan de voortdurende reizigerstoename het hoofd te bieden.


Het oude materieel van T2; het type Grenoble, nu ingezet op T1
Foto: (C) Light Rail Atlas/Herman R. Silbiger, Parijs 18 oktober 1999

In april 2003 is definitief besloten dat T2 in 2008/2009 zal zijn verlengd via een straattracé naar Pont de Bezons, ten noordwesten van La Défense. Deze verlenging bedraagt 4,2 km. en verbindt de tussenliggende wijken annex stadsdelen van Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes en Nanterre. De haltes liggen gemiddeld 500 meter van elkaar, hetgeen de huidige hoge gemiddelde snelheid ook in de toekomst garandeert.
Een ander project voorziet in een aftakking ter hoogte van Saint-Cloud naar de overkant van de Seine, naar een nieuwe wijk op het voormalige fabrieksterrein van Renault. Deze 4 km. lange zijlijn van T2 (Saint-Cloud - Boulogne - Meudon) biedt een overstap op stadsmetrolijn 9. Naar verwachting zullen 30.000 passagiers per dag van de tram gebruik gaan maken.


Lijn T2 zal niet Via de Petit Ceinture verder langs/in de stad worden gevoerd, maar via een korte verlenging vanaf Issy een overstappunt krijgen bij Porte de Versailles op een nieuwe lijn T3 langs de 'Boulevards des Maréchaux', een serie boulevards, alle vernoemd naar maarschalken, parallel aan de Petit Ceinture die iets noordelijker loopt. In 2004 waren de werkzaamheden aan T3 volop aan de gang. Wordt vervolgd...


[terug]

T3 Les boulevards des Maréchaux (TMS)


Werk aan T3 ter hoogte van Porte de Versailles
Foto: (C)
Light Rail Atlas/Rob van der Bijl, Parijs, 15 juli 2004

In 2006 zal aan de zuidkant van Parijs-stad een nieuwe tramlijn (T3) in gebruik worden genomen langs de 'Boulevards des Maréchaux', een serie boulevards, alle vernoemd naar maarschalken. In 2004 waren de werkzaamheden aan T3 volop aan de gang.
T3 wordt aanvankelijk 7,9 km. lang, en verbindt Pont du Garigliano in het XVe Arr. met Porte d'Ivry in het XIIIe. Naar verwachting gaan 100.000 passagiers per dag van deze tram gebruik maken. De lijn gaat de huidige, zeer drukke ringbuslijn PC1 vervangen en zal overstap gaan bieden op stadsmetrolijnen 4, 7, 8, 12 en 13, alsmede RER B en C. Ook is een overstap voorzien op de (verlengde) T2. De exploitatie van T3 en T2 blijft echter gescheiden. De Alstom-trams van T3 zijn namelijk breder dan die van T2.
In 2007 is een verlenging voorzien vanaf Porte d'Ivry naar het oostelijker gelegen Porte de Charenton.

[terug]

TramTrain Bondy - Aulnay-sous-Bois


TramTrain is definitief in Frankrijk in ontwikkeling genomen. Het eerste, geheel eigen project is in Parijs, op de lijn Aulnay-Bondy.
Foto's: (C)
Light Rail Atlas/Rob van der Bijl, Parijs, 12 juni 2003

In de agglomeratie van Parijs zijn in 2004 de werkzaamheden gestart voor de 'vertramming' van de lokaalspoorlijn tussen Bondy en Aulnay-sous-Bois, in het noordoosten van de Parijse regio, alwaar de oude grijze treintjes dus zullen verdwijnen. De lijn wordt geëxploiteerd door de SNCF. Opening is voorzien in 2006. De TramTrain-lijn vormt aldus een vernieuwde kortsluiting tussen RER-lijnen B en E.
Via straattrajecten zijn twee verlengingen geprojecteerd, respectievelijk naar Montfermeil in het oosten en Parinor, inclusief de beruchte wijk la Rose des Vents, in het noorden. Tevens is een verlenging op (of langs?) het bestaande spoor naar Noisy-le-Sec geprojecteerd. Deze laatste verlenging zou (eventueel) een werkelijke integratie met heavy rail-treinen betekenen.

Dit TramTrain-project vormt een pilot voor Parijs (maar ook voor elders in Frankrijk). De SNCF heeft reeds enkele jaren geleden een programma van eisen opgesteld voor de Franse versie van de tram-trein à la Karlsruhe en Saarbrücken. Met dit programma wordt in ieder geval al gewerkt in Parijs, maar ook in Mulhouse, waar eveneens een TramTrain-project in gang gezet is.
Eind januari 2001 heeft de SNCF een optie genomen op 64 twee-systeemvoertuigen (TramTrain) en zijn meteem 15 exemplaren besteld voor Parijs. Deze Franse 'Stadtbahnwagen' of 'LRVs' zijn geschikt voor het hoofdspoor, maar kunnen ook op tram/straatrajecten rijden. De Franse duo-tram heeft een capaciteit van 200-250 rezigers waarvan 40% met zitplaats. De vloerhoogte bedraagt 400 mm. Dit materieel wordt in 2005 door Siemens geleverd aan Parijs.
In 2002 heeft de SNCF Via-GTI gekocht: de eerste private instelling en nog steeds de grootste partij op het Franse veld van lokaal openbaar vervoer (aandeel 29%). Transdev (16%) en CGEA (12%) zijn twee grote concurrenten. Deze aankoop en de ontwikkeling c.q. aanschaf van duo trams maken van de nationale spoorwegen een geduchte concurrent op de lokale OV-markten.

Overigens wordt er in Parijs al jaren geijverd door een lokale OV-lobby voor het exploiteren van de Petit Ceinture, de nagenoeg niet gebruikte ringspoorlijn van Parijs, met TramTrain conform het model Saarbrücken.

[terug]