Credits
Light Rail AtlasDe LRA-pagina's worden gemaakt en onderhouden door RVDB:

RVDB
stedebouwkundig ontwerp, advies & onderzoek
dr.ir. Rob A.J. van der Bijl
postbus 14532
1001 LA AMSTERDAM
tel.: 06-51083910
e-mail: rajvdb@xs4all.nl
web: http://www.lightrail.nl/rvdb
Kamer van Koophandel (Amsterdam):
33-278773
Architectenregister (Den Haag):
2.890131.030
Lidmaatschappen:
Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
(BNSP)
Association for European Transport
(AET)
Light Rail Transit Association
(LRTA)

Light Rail Atlas komt tot stand (is tot stand gekomen) in samenwerking met: Martin Glastra van Loon, Paul Hölsgens, Lex Koetzier, Axel Kühn, Johan Meijer, Klaas Meijer, Anna Pargomenko, Kees Pronk, Herman R. Silbiger, Maurits van Witsen & vele anderen.

LRA wordt gehuisvest door LRNL: www.lightrail.nl.

DISCLAIMER

LRA, Lightrail.nl en RVDB kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de LRA-website.

Het auteursrecht van LRA (het gedachtengoed, de database en verder alle pagina's vallend binnen het domein www.lightrail.nl/lightrailatlas) berust bij dr. ir. Rob A. J. van der Bijl (RVDB, Amsterdam). Alle rechten van gelinkte sites (namen en -logo's, alsmede gerelateerde teksten, beelden en andere vormen van media) berusten bij de respectievelijke eigenaars.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Bijl informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar LRA wordt aangemoedigd. Bij voorkeur als volgt: www.lightrail.nl/lightrailatlas

Terug naar de top van deze pagina.

 

 

 

 

 

RVDB

Naar RVDB...

Rob van der Bijl (1955) is stedebouwkundige en al vele jaren onafhankelijk adviseur, onderzoeker, ontwerper en publicist. Hij werkt op het snijvlak van stedebouw, technologie en cultuur. Voor zijn bureau-site klik hier...

LRNL

Naar LRNL...

Lightrail.nl biedt expertise aan uit Europa voor zowel binnenlandse, als buitenlandse gebruikers. Lightrail.nl combineert kennis uit verschillende professionele domeinen, zoals vervoer, stedebouw, management en economie. Klik hier...