Lightrail.nl
We werken met trots aan hoogwaardig openbaar vervoer
- Dutch Rail Sector - -- -GoDutchCycling - - - - Favas.net- - - -Archief - - - Contact

TOD in praktijk ...

Lightrail.nl biedt expertise voor gebruikers in Nederland en buitenland. We combineren kennis van verschillende domeinen, zoals openbaar vervoer, stedenbouw, project-management, economie, ecologie en sociale wetenschappen.
Lightrail.nl (Rob van der Bijl) in de Nederlandse media:
. Aanbieding boek aan Van Boxtel, CEO NS
. Emergent City, Moraliteit mobiliteit
. Trouw, Kijk verder dan rails lang is
. Infrasite.nl, Visie op het OV.

. Bouwgenootschap, Ontsporing projecten

. BN/De Stem, Breda-Tilburg
. NRC, Geen plannen, dus niets
. OVPro.nl, Geen miljarden nodig
. Verdus, 'Transit oriented development'
. CoBouw, OV niet iets voor 'losers'

Onze definitie: light rail is een railgebonden vorm van openbaar vervoer die gebruikt wordt op de schaal van de stedelijke regio en de stad. In tegenstelling tot trein en metro is light rail per definitie geschikt om tot op zekere hoogte te integreren in de openbare ruimte en desgewenst te mengen met regulier wegverkeer.

Stedenbouw en mobiliteit, het is en blijft een verstandshuwelijk. Rob van der Bijl (Lightrail.nl & Favas.net) is één van de weinigen in Nederland die zich op beide terreinen deskundig mag noemen. Hij publiceert met regelmaat over zijn ideeën. Hoe ziet hij de toekomst van stad, mobiliteit en de consequenties voor de burger? Zie het interview in Emergent City...

Lightrail.nl in 'De Azijnpisser', 20-1-2015,
Ongecensureerd: "Rob van der Bijl, specialist in 'lightrail', pleit voor metroverbinding Schiphol-Amsterdam... ha! ha! ha! ha! ha! Gistermiddag voor 14.30 u. op Radio1, stedenbouwkundige Rob van der Bijl, die gespecialiseerd is in 'lightrail', die (hoe is 't mogelijk?) pleitte voor een metroverbinding tussen Schiphol en Amsterdam... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hem werd geen spaanbreed in de weg gelegd, toen hij zijn pleidooi hield, niet zo vreemd, als je beseft, dat de neoliberale volvette neoliberale oliebol van Werven presenteerde. Men had van der Bijl dan ook gevraagd, nadat de directeur van Schiphol, Jos Nijhuis pleitte voor het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol. Een vliegveld dat al belastinggeld grootverbruiker is, al helemaal op infra gebied."

To Lightrail.nl/bicycles...

Hoogwaardig openbaar vervoer (b.v. light rail) moet volgens ons worden verbonden met hoogwaardig fietsen en fiets/infrastructuren. Zie: www.lightrail.nl/bicycles/

To SmartBus...

Hoogwaardig bus versterkt openbaar vervoer (b.v. light rail). Volgens ons hebben steden 'SmartBus' nodig. Zie: www.lightrail.nl/SmartBus/

To Dutch Rail Sector ...

Lightrail.nl ondersteunt DUTCH RAIL SECTOR, een platform dat op omvattende wijze het railsysteem van Nederland presenteert voor een wereldpubliek. Bezoek DRS ...

Favas.net is een door onafhankelijke professionals gedragen samenwerking die oplossingen aandraagt voor ruimtelijke planning en sociale ‘empowerment’. Favas.net werkt voor gemeenschappen, lokale overheden en NGO’s. In samenwerking met Lightrail.nl exploreert Favas.net potenties van op rail gebaseerd openbaar vervoer voor de sociale en economische versterking van problematisch wijken en steden, echter zonder te vervallen in traditionele blauwdruk planning. Bezoek Favas.net.

 

Ons book 'Light Rail Transit Systems: 61 Lessons in Sustainable Urban Development' is uitgegeven door Elsevier.´The book shows how to design and operate light rail to maximize its social benefits. Readers will learn how to understand the value of light rail and tactics on its effective integration into communities.´ Bestel het boek bij Elsevier.President-directeur van de Nederlandse Spoorwegen Roger van Boxtel neemt ons boek in ontvangst (2 oktober 2018). "Lightrail is wat mij betreft een belangrijke factor voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Zeker in de Randstad", zegt Van Boxtel. "Ik ga het beslist lezen!"

Al eerder (24 september 2018) was ons boek in ontvangst genomen door professor Graham Currie van de Monash University in Melbourne.Ons eerdere boek 'Investeren in de Stad. Lessen uit 47 light rail projecten' is niet meer leverbaar. Zie verder de samenvatting van de uitgebreide Engelstalige versie.
www.lightrail.nl/61xlightrail/

Leer over incrementele light rail planning en de bijbehorende argumentaties, werkwijzen en projecten. Download Lightrail.nl's presentatie in Bergen, Noorwegen, april 2017.Geen twijfel aan de noodzaak van light rail en ander hoogwaardig openbaar vervoer, volgens Rob van der Bijl (Lightrail.nl). Uit Verkeerskunde ...


Light rail state of the art - Het geheim van Portland. Uit OVMagazine ...

Transit Oriented Development - Onze presentatie op het congres van De Vastgoedrapportage, Nijmegen 22 mei 2013. Download hier...

Rob van der Bijl over  Station Centraal op Youtube...
Station Centraal:
19-30 september 2011, Bouwkunde TU-Delft
Nog steeds op Youtube ...

Congres - 21 januari 2010 - NBC Nieuwegein

Download Groningen RegioTram analyse: 'Ontspoord Tramproject' Uit tijdschrift Blauwe Kamer ...Helaas uitverkocht.

   
 
   
Copyright & Design: RVDB - Urban Planning, Amsterdam, Netherlands, 1997 - 2019