Lightrail.nl
We werken met trots aan hoogwaardig openbaar vervoer
Archief

Lightrail.nl blijft een deel van ons vroege werk (1997-2015) beschikbaar stellen. Maar deze pagina's worden niet meer geactualiseerd.

www.lightrail.nl/TramTrain
TRAMTRAIN: THE 2ND GENERATION
NEW CRITERIA FOR THE 'IDEAL TRAMTRAIN CITY'
door Rob van der Bijl & Axel Kuehn.
Engelstalig, maar er zijn ook Duitse, Franse en Hongaarse versies beschikbaar.www.lightrail.nl/RegioRail
Onze pagina over innovatieve regionale treindiensten. Voorbij en 'onder' 'Tram-Trein' bevindt zich een geheel eigen wereld. De '50 issues methode' die voor tram-train is ontwikkeld is ook geschikt voor deze wereld van regionale treindiensten (in Duits en Frans).

www.lightrail.nl/toyama
Onze site over Toyama (Japan). We presenteren onze case study over deze Japanse 'Tram-Trein 'showcase'.

TOD in praktijk ...

www.lightrail.nl/studytours
Onze Engelstalige studiereis-pagina. Ontdek HOV en 'TramTrain'-projecten overal ter wereld. Van der Bijl & Kuehn staan klaar om U te gidsen.

http://www.lightrail.nl/cascadia
Deze documentatie is gebaseerd op het onderdeel 'transit' van een drietal stedebouwkundige studiereizen (2001-2004) onder auspiciën van NIROV/RVDB (i.s.m. Lightrail.nl) naar Cascadia, de grensregio in het noordwesten van Amerika. Belangrijkste bestemmingen zijn de drie grote steden aldaar, Portland (OR) en Seattle (WA) in de Verenigde Staten en de adembenemende stad Vancouver in Canada.

www.lightrail.nl/uk (Archief 2002-2005)
Deze voormalige Engelstalige site (2002-2005) is geheel gewijd aan het Verenigd Koninkrijk. 'Transport Oriented Development' en het gebruik van light rail in de Britse agglomeraties.
En onze voormalige Dublin-pagina (2002-2005). Luas, het Ierse woord voor 'snelheid', is de naam van het nieuwe light rail-systeem in het hart van Dublin en in zijn buitenwijken.

www.lightrail.nl/France (Archief 1999-2005)
Voormalige documentatie over alle Franse tramsteden, vervaardigd in het kader van studiereizen naar Frankrijk, onder andere in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Gemeente Den Haag, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting (NIROV), het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), de provincie Noord-Brabant, diverse particulieren, de stad Bergen (Noorwegen) en ook de 'Stichting Promotie Straatbaksteen' onder voorzitterschap van Dick Tommel. Ook een Franse versie aanwezig.

www.lightrail.nl/lyon
Deze gearchiveerde webpagina staat geheel in het teken van het OV-netwerk van Lyon. Modaliteiten, knooppunten en (deel)netwerken worden er gedocumenteerd. Ook wordt ingegaan op de betekenis van de nieuwe tram en metro voor het publieke domein. Lyon is ondanks het hoogwaardige openbaar vervoer toch vooral een autostad. De penetratie van de auto in de stad heeft echter in de 90-er jaren echter een kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer en van de openbare ruimte niet in de weg gestaan, ja zelfs veeleer gestimuleerd.

www.lightrail.nl/orleans
Orléans is een kleine stad. Tezamen met de omliggende gemeenten vormt Orléans een agglomeratie van circa 260.000 inwoners. Voor de periode 2000-2015 is een bevolkingstoename voorzien tot circa 350.000 inwoners.
De documentatie is gemaakt voor een studiereis die onder meer tot doel had om een stedelijke situatie te verkennen die goed vergelijkbaar is met de Nederlandse schaal, waarin niettemin een nieuwe tramlijn is geïntroduceerd. Orléans voldoet hieraan, omdat deze stad in veel opzichten bijvoorbeeld overeenkomt met steden als Arnhem, Groningen, Haarlem en Breda.

Documentatie Lille (Frankrijk) Groot-Lille, de stedelijke regio van de steden Lille, Roubaix en Tourcoing, vertegenwoordigt op het gebied van mobiliteit een unieke casus. Behorend tot de drie laatste Franse plaatsen waar in de jaren 70 nog een tram reed, koos Lille in diezelfde tijd als eerste stad ter wereld voor het VAL-systeem, een lichte, volautomatische metro. Uiteindelijk heeft dit niet geleid tot opheffing van de tram. Integendeel! Die tram is zelfs opgewaardeerd tot light rail-standaard. Bovendien heeft Lille een knooppunt-functie gekregen in het nieuwe internationale TGV/HSL-netwerk. Euralille heet dit knooppunt. TGV, VAL en Tram vormen aldus een uniek vervoerssysteem.

Documentatie Orléans, Nantes en Parijs
Deze webpagina is gemaakt ter ondersteuning van een zeer succesvolle studiereis (
14 t/m 17 maart 2001). Lightrail.nl en het NIROV, inmiddels opgegaan in ´Platform 31´, hebben destijds met medewerking van plaatselijke OV-bedrijven een studiereis georganiseerd naar Orléans, Nantes en Parijs, met als thema's 'stedelijke inpassing' en 'tramtrain'-integratie.

Documentatie Stuttgart, Heilbronn, Saarbrücken en Straatsburg
Over verschillende oplossingen voor de binnenstedelijke inpassing van railgebonden openbaar vervoer.

Documentatie Maastricht, Luik, Keulen, Düsseldorf en Duisburg
Voorbeelden en projecten in & rond de Limburgse Euregio.

www.lightrail.nl/kassel
Documentatie voor een studiereis naar Kassel (met korte bezoeken aan Oberhausen en Dortmund), in opdracht van het voormalige Projectbureau RijnGouwelijn (Leiden). Thema: ruimtelijke en economische effecten light rail.

Documentatie Saarbrücken en Keulen
In opdracht van de gemeente Zoetermeer is een studiereis met bijbehorende documentatie verzorgd naar deze twee steden in Duitsland. Thema: light rail-materieel in zijn context.

Documentatie regionale light rail
De regio van 'tripolis' Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg in Duitsland en de regio's van de steden Straatsburg in Frankijk, alsmede Basel en Bern in Zwitserland vormen goede voorbeelden om het thema 'regionale light rail' te bespreken
.

 

 

Light Rail Atlas
Lightrail.nl's Experts Hoogwaardig Openbaar Vervoer en hun 'virtuele vitrine' LIGHT RAIL ATLAS. Ook in Engels en enkele andere talen.


Light Rail Atlas (1998-2015) was een site over de ontwikkelingen van light rail (en andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer) in Nederland, maar ook daarbuiten. Light rail-precedenten uit eigen land, of juist uit andere landen (zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten) maakten duidelijk wat mogelijk en nodig is (en doen dat nog steeds trouwens).

Toen Light Rail Atlas in 1998 op het internet kwam, was eigenlijk het idee om een vitrine vol met voorbeelden en 'best practices' te maken van bestaande, nieuwe en ontworpen light rail systemen. We veronderstelden (en dat doen we nog steeds) dat kaarten essentiële informatie en kennis vertegenwoordigen over deze systemen. Tot op zekere hoogte werd de vitrine opgevat als een echte atlas, hetgeen de naam van de website verklaart.

Voorbeeld: een op lijnen gebaseerde kaart van de historische 'Pacific Electric' van Groot Los Angeles. Er was eens een tijd dat de PE een netwerk exploiteerde met een lengte van ruim 1800 kilometer. De laatst overgebleven lijn sloot echter in 1961. Alle lijnen zijn gemarkeerd als witte lijnen. We hebben deze kaart gemaakt als onderdeel van ons lopend onderzoek naar het stedelijk systeem van Los Angeles. De kaart is gebaseerd om de befaamde studie van Reyner Banham, gepubliceerd in zijn boek 'Los Angeles. The Architecture of Four Ecologies' (1971).

De oude achtergrond, in 1998 ontworpen door Lex Koetzier, heeft tot in december 2006 de website opgesierd. Deze stemmige, donkergroene achtergrond geeft goed de betekenis weer die in die begintijd aan light rail uit Frankrijk werd toegekend. Twee Franse projecten zijn weergegeven. Het tramproject van Rouen domineert. Het netwerk van dit in 1994 geopende trambedrijf is prominent afgebeeld. Het aanzicht en de plattegrond aan de bovenzijde van de achtergrondafbeelding geven een zogenaamde 'Eurotram' uit Strasbourg weer. Wellicht vertegenwoordigt Strasbourg het bekendste tramproject uit Frankrijk, dat net als de tram van Rouen in 1994 is geopend.

http://www.lightrail.nl/NL
Onze Engelstalige documentatie over light rail in Nederland, inclusief hoogwaardige busoplossingen. In eerste instantie bedoeld voor buitenlandse belangstellenden voor studiereizen naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en andere plaatsen in ons mooie, railrijke land

   
 
   
Copyright & Design: RVDB - Urban Planning, Amsterdam, Netherlands, 1997 - 2015